Aktualności Z prasy i mediów

Rewolucja w MSWiA. Zieliński traci kontrolę nad służbami


Nowy szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję o odebraniu wiceszefowi ministerstwa, Jarosławowi Zielińskiemu, nadzoru nad częścią podległych mu do tej pory formacji – Policją, Strażą Graniczną oraz Służbą Ochrony Państwa. “W rękach” Zielińskiego zostają m.in. “sprawy wynikające z nadzoru nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną”. Decyzja w tej sprawie została już opublikowana w dzienniku urzędowym ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Od tej pory bezpośredni nadzór nad Policją przejmie minister Mariusz Kamiński. Co więcej, szef resortu przejął również kontrolę nad Strażą Graniczną oraz Służbą Ochrony Państwa.

Zgodnie z dokumentem, który pojawił się dzisiaj w dzienniku urzędowym ministra – a dokładnie punktem nr 4 – Zieliński prowadzić będzie od tej pory “sprawy wynikające z nadzoru nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną”. Wcześniej brzmiał on: “prowadzi sprawy wynikające z nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń”.

Jak wymienia TVN24, w nowych kompetencjach Zielińskiego brak również nadzoru nad pionami bezpieczeństwa wewnętrznego w policji, Straży Granicznej oraz komendantami Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Zniknął również punkt dotyczący prowadzenia spraw wynikających ze stosunku podległości wobec ministra: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Więcej,źródło: https://www.infosecurity24.pl/legislacja/rewolucja-w-mswia-zielinski-traci-kontrole-nad-sluzbami?

Foto: MSWiA