Aktualności Z prasy i mediów

Przewodniczący NSZZP Rafał Jankowski wysłał list do ministra Joachima Brudzińskiego.

Publikujemy list Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego, który został właśnie wysłany do ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Kierując się dobrem wszystkich Policjantów, a także troską o bezpieczeństwo naszych Rodaków, apeluję do Pana o natychmiastowe spotkanie.
Obserwując rozwój bieżącej sytuacji nikt nie ma wątpliwości, że jest to reakcja środowiska policyjnego na pozorowany dialog i brak woli spełnienia postulatów NSZZ Policjantów.

I nikt nie ma też wątpliwości, że wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała. Swoje żniwo zbierają dziś ogromne przemęczenie i stres, ale również lekceważenie nawarstwiających się od lat problemów i niespełnione obietnice. Przedstawiciele obecnej władzy obiecywali policjantom godne uposażenia i przywrócenie niesłusznie odebranych uprawnień przez poprzednie rządy.

Po trzech latach oczekiwania nadzieja przemieniła się w potężne rozczarowanie. Uposażenia policjantów wciąż są upokarzająco niskie, a z zapowiadanych reform nic do tej pory nie wyszło. Spodziewanej poprawy nie przyniósł realizowany Program Modernizacji, nie zmienił on ani sytuacji materialnej policjantów, ani obciążeń, z którymi w codziennej służbie zmagają się funkcjonariusze. Wprowadzone rozwiązania okazały się niewystarczające.

Obawiam się więc, że jeżeli w najbliższych dniach nasze środowisko nie uzyska jednoznacznej gwarancji na spełnienie naszych postulatów, w słuszność których przecież sam Pan nie wątpi, sytuacja może się skomplikować jeszcze bardziej.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wzywam Pana Ministra do osobistego i niezwłocznego podjęcia rozmów.

Szanowny Panie Ministrze, jestem gotów stawić się w każdym miejscu, w każdej chwili i o każdej porze.

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/z-ostatniej-chwili-rafal-jankowski-wyslal-list-do-ministra-joachima-brudzinskiego/?fbclid=IwAR14ST8ByOim-jizU16ukkLr1SGfNcPd2lDHWmmrUyeJt9zxVyzcBuvLqRg

Foto: NSZZP