Z prasy i mediów

Rada Ministrów przyjęła ropzorządzenia dot. podwyżek dla Straży Granicznej

Minister finansów utworzył specjalną rezerwę celową przeznaczoną na podwyżki po 300 zł (brutto) miesięcznie dla strażaków, funkcjonariuszy BOR i strażników granicznych.

15 października br. Rada Ministrów przyjęła odpowiednie rozporządzenia konieczne do wypłaty podwyżek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej.

Łącznie na podwyżki zostanie przeznaczone ponad 76 mln zł. Przypominamy, że od 1 lipca br. podwyżki uposażeń w kwocie 300 zł brutto otrzymali funkcjonariusze policji i żołnierze.

Aby umożliwić podwyżki dla funkcjonariuszy trzech służb podległych MSW, musiało zostać przygotowanych siedem projektów rozporządzeń – trzy Rady Ministrów i cztery ministra spraw wewnętrznych.

15 października br. Rada Ministrów przyjęła odpowiednie rozporządzenia. Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczą:

  • wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  • wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
  • wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Stosowne rozporządzenia do rozporządzeń Rady Ministrów opracowało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Rozporządzenia podpisze minister spraw wewnętrznych. Następnie będą jeszcze wymagały podpisu ministra pracy i polityki socjalnej. Poszczególne rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych:

  •     zmieniają rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej,
  • zmieniają rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
  • zmieniają rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
  • zmieniają rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,

Rezerwa celowa na podwyżki dla funkcjonariuszy trzech służb podległych MSW (poza policjantami, którzy od 1 lipca br. otrzymali podwyżki uposażeń w kwocie 300 zł brutto) została utworzona przez ministra finansów ze środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Było to możliwe dzięki niewykorzystaniu tych środków finansowych do 30 września br.

Na podwyżki zostanie przeznaczonych łącznie 76 mln 160 tys. zł. Poszczególne formacje otrzymają na podwyżki odpowiednio:

Straż Graniczna – 16 mln 438 tys. zł,
Państwowa Straż Pożarna – 30 mln 226 tys. zł,
Biuro Ochrony Rządu – 2 mln 256 tys. zł,
Służba Więzienna – 27 mln 240 tys. zł.

Podwyżki otrzyma łącznie około 46,5 tys. funkcjonariuszy BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4.402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej – 4.280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4.539 zł. Aktualnie przeciętnie uposażenie wynosi: dla Straży Granicznej – 4.067 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej – 3.945 zł, a dla Biura Ochrony Rządu – 4.204 zł.

źródło: msw.gov.pl