Aktualności

“Lepsze jest wrogiem dobrego” – Rząd majstruje przy ustawie o związkach zawodowych

“(…)Nie należy poprawiać, ulepszać rzeczy dobrych i sprawnie funkcjonujących. Szkoda, że w praktyce myśl Woltera, będąca przecież kanonem racjonalizmu nie zawsze znajduje zastosowanie. Nawet w tak zasadniczych sprawach, jak poprawianie prawa związkowego i to przez władzę, która rzekomo sprzyja związkom zawodowym, należy zachować daleko idącą czujność.

Klasycznym przykładem sprzeniewierzenia się tej myśli jest projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych autorstwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chcąc zadośćuczynić wyrokom Trybunału Konstytucyjnego – słusznym skądinąd – projektodawca zamierza zepsuć przepisy, które przez lata funkcjonowały prawidłowo, gwarantując działaczom związkowym konkretne i bardzo istotne uprawnienia. Na szczęście, niebezpieczne rozwiązania skrytykował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Nam pozostało zatem wyrazić jedynie zdumienie, jak to możliwe, że władza korzystająca – póki co – z przychylności reprezentatywnych centrali związkowych próbuje przemycić rozwiązania osłabiające działalność związkową?   

Poniżej przedstawiamy Państwu projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych wraz z uzasadnieniem, opinię Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego K 1/13 (Dz. U. z 2015 r. poz. 791) i P 50/07 (Dz.U. z 2008 r. Nr 90, poz. 562), będące przyczyną nowelizacji. Na wniosek Rady Dialogu Społecznego, termin konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji przedłużono do 31 maja 2016 r. Niebawem dowiemy się więc w jakiej wersji projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów a potem do Sejmu.

Sławomir Koniuszy, Andrzej Szary(…)”

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,4721,0.htm