Aktualności Z prasy i mediów

Premier Mateusz Morawiecki i minister Joachim Brudziński z wizytą w jednostce Straży Granicznej w Huwnikach

– Wasza służba to najlepsza wizytówka skuteczności polskich służb mundurowych w Unii Europejskiej – powiedział Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, który towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podczas spotkania z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Premier Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz wiceminister Krzysztof Kozłowski spotkali się ze strażnikami w Placówce Straży Granicznej w Huwnikach. – Polska jest dzisiaj przedmurzem dla wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, a Straż Graniczna jest obrońcą naszych granic – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Tak spektakularne osiągnięcia jeżeli chodzi o walkę z przestępczością i przemytem, to przede wszystkim zasługa tego, że ta formacja staje się jedną z najnowocześniejszych w Europie – podkreślił minister Joachim Brudziński. Straż Graniczna podobnie jak inne służby podległe MSWiA realizuje Program Modernizacji Służb Mundurowych.  W 2018 roku otrzymała z niego około 210 mln zł. Dzięki temu tylko z samego programu zakupiła 150 pojazdów o wartości 24,7 mln zł. Z kolei na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej formacja przeznaczyła 50 mln zł. Z programu zrealizowała także inwestycje budowlane warte 85 mln zł. – Cieszę się, że sprzęt, który posiada Straż Graniczna jest coraz bardziej nowoczesny, bo również od niego zależy jakość służby – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Funkcjonariusze z placówki w Huwnikach, z którymi spotkali się premier Mateusz Morawiecki i minister Joachim Brudziński są odpowiedzialni za 13 kilometrowy odcinek granicy. Przy placówce jest lotnisko dla śmigłowców, na którym stacjonują dwa helikoptery Kania. System oświetlenia umożliwia wykonywanie maszynom lotów w nocy. Śmigłowce wspierają działania związane w zapobieganiem nielegalnej migracji oraz z walką z przemytem. Od października 2019 roku w Huwnikach stacjonować będzie nowy śmigłowiec Airbus Helicopters H-135. Koszt zakupu jego zakupu to 46,5 mln zł.

Placówka w Huwnikach działa w strukturach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jest on odpowiedzialny za odcinek granicy o długości 373 km. Służbę w oddziale pełni ok. 2 tysiące funkcjonariuszy i 143 pracowników cywilnych w 14 placówkach. Na granicy z Ukrainą na terenie Bieszczadzkiego Oddziału SG funkcjonują 4 drogowe przejścia graniczne i dwa kolejowe. W 2018 roku funkcjonariusze odprawili 12,9 mln podróżnych oraz 3 mln pojazdów. W ubiegłym roku strażnicy odmówili wjazdu do Polski ponad 15 tysiącom cudzoziemców. Wspólnie z innymi służbami ujawnili przemyt towarów o wartości ponad 30 mln zł.

52,3 mln podróżnych odprawiła Straż Graniczna

– Wasza służba na naszej wschodniej granicy, jest również służbą na wschodniej granicy całej UE. Zabezpieczacie wszystkich obywateli Unii Europejskiej – powiedział minister. W ochronę granicy zaangażowanych jest w sumie 14,8 tysiąca funkcjonariuszy.

W 2018 roku Straż Graniczna odprawiła 52,3 mln podróżnych. Odmówiła wjazdu do Polski 77,5 tys. cudzoziemców. W dobie kryzysu migracyjnego funkcjonariusze wspierają swoich zagranicznych partnerów. W 2018 r. w działaniach granicznych koordynowanych przez Frontex wzięło udział 218 strażników. Obecni byli głównie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Estonii, we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie oraz na Ukrainie w ramach współpracy państw członkowskich UE z krajami trzecimi. Na miesięcznej operacji w Grecji był helikopter polskiej Straży Granicznej. W 2018 roku w ramach umowy dwustronnej w Macedonii 299 funkcjonariuszy wzięło udział w 10 operacjach.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/premier-i-minister-spotkali-sie-z-funkcjonariuszami-strazy-granicznej?fbclid=IwAR29fr1YoLtsBMa19ZpbFu_13mnafoXW6fD-TP0h3X5FfwkkwlZHHwMtODU

Foto: MSWiA