Aktualności Zarządu Oddziałowego

Pozytwna odpowiedź Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zwiększenia limitów na kursy chorążych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 stycznia br. w sprawie zwiększenia limitów na tegoroczne edycje szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla Nadwiślańskiego OSG o 15 dodatkowych miejsc, uprzejmie informuję, iż Komendant Główny Straży Granicznej, mając na uwadze potrzeby zgłoszone przez kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych SG w przedmiotowym zakresie oraz maksymalne możliwości ośrodków szkolenia SG właściwych odnośnie realizacji ww. szkolenia, wyraził akceptacje na zwiększenie limitu dla NwOSG z 45 do 48 miejsc.

Odpowiedź- KGSG