Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Bydgoszcz

Powstała nowa organizacja związkowa – Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG Bydgoszcz

W dniu 26 lutego 2018 roku w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy odbyło się zebranie założycielskie na którym utworzono Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Bydgoszczy. Obecni na zebraniu funkcjonariusze z Placówki SG w Bydgoszczy dokonali wyboru władz statutowych ZT NSZZ FSG w składzie:
Przewodniczący: Tomasz Giedź
Wiceprzewodniczący: Danuta Polarek
Wiceprzewodniczący: Aleksander Sztobryn
Wiceprzewodniczący: Monika Chmarzyńska- Goździk

W trakcie zebrania przeprowadzono również głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZT NSZZ FSG oraz jej członków.
Skład Terenowej Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Jerzy Załęcki
Członkowie: Diana Stawińska i Agnieszka Ludwin
Delegatem na Oddziałową Konferencje Delegatów została: Małgorzata Sokół

W powyższym przedsięwzięciu wzięli również udział przedstawiciele Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w składzie: Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG Robert Lis oraz Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG Adam Ostrowski i Grzegorz Gruca.

Serdeczne gratulacje składa Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG.

navigate_before
navigate_next