Aktualności Zarządu Oddziałowego

Posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG

W dniu 25 czerwca 2021 roku w siedzibie Zarządu Oddziałowego odbyło się posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG.

Posiedzenie rozpoczęło się informacją, którą mogliśmy przekazać, że Sejm przyjął projekt Ustawy dotyczący statusu zwierząt w służbach mundurowych czyli zwieńczenie 5 – letniej batalii którą prowadził ZO dotyczący psich emerytur.

Na posiedzeniu poruszono kwestie dotyczące:

– działań na rzecz funkcjonariuszy,

– przyszłych wyborów w Zarządach Terenowych i Zarządach Oddziałowych, które ZG planuje na wrzesień i październik,

– omówiono kwestię art. 15a. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG pozostaje przy swoim stanowisku i uważa wykreślenie tego artykułu za jedyne dobre rozwiązanie,

– zrelacjonowano posiedzenie ZG NSZZ FSG, które odbyło się 23 czerwca br.,

– przedstawiono nowe pozyskane promocje dla Członków ZO NSZZ FSG takie jak zniżki do Skansenu Bojowego w Mniszewie, zniżki do Karkonoskiego Parku Ducha Gór, zniżki na kajaki w OSP RW Modlin oraz udało się otrzymać darmowe karnety do JuraParku w Bałtowie i Solcu,

– była też mowa o zaangażowaniu Zarządu Oddziałowego i Zarządów Terenowych w działalność charytatywną. Pomoc dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie i przekazanie książek dla uczniów Polskiej Szkoły na Ukrainie i inne,

– podsumowano również akcję krwiodawstwa, która odbyła się w czerwcu na terenie NwOSG.

Odbyło się też spotkanie z przedstawicielem naszego Brokera WDB SA Marcinem Kowalikiem, który przedstawił raport o funkcjonowaniu ubezpieczeń w NwOSG.

Podczas posiedzenia omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządów Terenowych i Zarządu Oddziałowego oraz podjęto uchwały dotyczące bieżących działań ZO.

KN