Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Bydgoszcz

Posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego FZZ

13 grudnia br. w Ciechocinku odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Forum Związków Zawodowych.
Posiedzenie obejmowało sprawozdania z działalności między posiedzeniami, w tym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny.
Przewodniczący ZW FZZ Andrzej Arndt wraz z wiceprzewodniczącymi min. z Sławomirem Wittkowiczem omówił zaangażowanie i wkład członków FZZ w wymienionych instytucjach.
Kolejnym z tematów było omówienie utworzenie biura ZW FZZ, zakres organizacyjny funkcjonowania biura oraz metody finansowania.
W posiedzeniu uczestniczył reprezentant ZO NSZZ FSG przy NwOSG Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy PSG Bydgoszcz Tomasz Giedź.
navigate_before
navigate_next

Tekst i foto: T. Giedź