Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG.

W dniu 10.09.2019 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziałowego w czasie którego podjęto uchwały związane z funkcjonowaniem Oddziałowych struktur związkowych.

W obradach  uczestniczył Komendant NwOSG płk SG Andrzej Rytwiński co było okazją do wymiany poglądów oraz zadania pytań dotyczących kierunków rozwoju Oddziału.

W czasie spotkania z przedstawicielami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. i Compensy przedstawiony został nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy, pracowników oraz ich rodzin w NwOSG. Nowy program zacznie funkcjonować od 01 października br. i zastąpi przestarzałą ofertę Generali Życie T.U.

Natomiast obecni na zebraniu prawnicy przedstawili opinię na temat projektu Statutu NSZZ FSG.

Podczas posiedzenia ustalono kierunki działania ZO na najbliższy okres czasu:

– kontynuacja prac w sprawie dodatku stołecznego,

– psich emerytur,

– ubezpieczeń AC pojazdów służbowych SG.

Podjęto jednogłośnie uchwałę o odrzuceniu w całości proponowanego przez ZG projektu Statutu NSZZ FSG. Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG uważa, że powinien być on przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Projekt ten jest pełen wewnętrznych sprzeczności i zawiera braki oraz zapisy które godzą w niezależność i samorządność NSZZ FSG a także, wiążą się z całkowitym uzależnieniem Zarządów Oddziałowych od Organów Wykonawczych Organizacji Krajowej.

Foto: N. Gliński

navigate_before
navigate_next