Aktualności Zarządu Oddziałowego

Posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG

W dniu 4 marca 2019 roku na terenie Komendy NwOSG odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziałowego przy NwOSG. Przewodniczący ZO podsumował ubiegły rok omawiając działania Zarządu  ze szczególnym naciskiem na aktywny udział w różnych formach protestu organizowanego w ramach Federacji Służb Mundurowych. Przedstawił także dalszy plan działań zmierzających do wprowadzenia zapisu o „dodatku stołecznym” oraz kolejne kroki, które zostaną podjęte w celu wywalczenia wsparcia finansowego dla funkcjonariuszy opiekujących się wybrakowanymi psami służbowymi. Była to też okazja do omówienia pozwu zbiorowego funkcjonariuszy dotyczącego rewaloryzacji uposażeń, który na obecnym etapie oczekuje na ponowne rozpatrzenie przez sąd.   W posiedzeniu Zarządu wziął także udział przedstawiciel Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego, który omówił projekty oraz założenia do nowych propozycji ubezpieczeń. Szczegóły w sprawie nowych pakietów ubezpieczeniowych już wkrótce u Przewodniczących ZT.