Aktualności Zarządu Oddziałowego

POSIEDZENIE WYBORCZE ZW FZZ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W dniach 23-24 lutego 2015 roku w m. Brok odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego FZZ woj. mazowieckiego.

W zebraniu wyborczym uczestniczył Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Dariusz Trzcionka oraz Zdzisław Gnaciński – Przewodniczący KKR FZZ i Bernard Cieślik – członke KKR FZZ.

Obecni byli także Wiceprzewodniczący OOZ NSZZ FSG przy NwOSG kol. Janusz Grabowski i kol. Jarosław Gawłowski.

Wiceprzewodniczący FZZ przekazał informację o działalności centrali od IV Kongresu Forum w maju 2014 r., jak również informację o pracach nad nową formułą dialogu społecznego.

Na Przewodniczącego ZW FZZ woj. mazowieckiego delegaci wybrali Jana Przywoźnego z Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Na wiceprzewodniczących w nowej kadencji zostali wybrani:

Longina Kaczamarska – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Dariusz Szewc – Ogólnopolskie Zrzeszenie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

Zofia Czyż – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Robert Lis – NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Paweł Gawluk – NSZZ Solidarność 80.

Andrzej Rutkowski – Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

źródło: fzz.org.pl

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6389