Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Pomagamy zachować pamięć o Powstańcach Warszawskich

W związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej odrestaurował dwa groby powstańcze umiejscowione na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie tj.:

– Kwatera A Rz 2 Gr 12 Zbigniew Bertrand;

– Kwatera A25 Rz 13 Gr 23a Tadeusz Gąszewski.

Koszty renowacji pokrył ZO NSZZ FSG oraz częściowo funkcjonariusze i pracownicy NwOSG.

 

Chwała Bohaterom!

 

Groby obecnie

 

 

 Foto: Piotr Niemiec

 

Tak było

  

Foto: Remigiusz Stefani