Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Polsko-Ukraińska akcja na rzecz przywrócenia pamięci zapomnianych miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego

W dniu 8-12 września wolontariusze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Lwowskiej oraz ZT NSZZ FSG przy PSG Warszawa-Modlin uczestniczyli we wspólnej Polsko-Ukraińskiej akcji na rzecz przywrócenia pamięci zapomnianych miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Poza pracami porządkowymi na cmentarzu (dawnym polskim) w Warężu byliśmy na konferencji historycznej na Politechnice Lwowskiej. Nasze przedsięwzięcie spotkało się z ciepłym przyjęciem przez władze, mieszkańców oraz konserwatorów zabytków obu stron.

Następny wyjazd jest planowany w październiku na który serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich wolontariuszy.

Serdeczne podziękowania dla Wiceprzewodniczącego  ZO NSZZ FSG przy NwOSG  Grzegorza Grucy za udział w tak szlachetnej akcji oraz reprezentowanie Zarządu Oddziałowego poza granicami Polski.

🇵🇱 Dzięki programowi Instytut Polonika w dniach 08-12.09.2021 r. wolontariusze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo i Okolic ” Szansa i Rozwój” (studenci i wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, studenci i wykładowcy Lwowskiej Politechniki, mieszkańcy z Waręża, funkcjonariusze Straży Granicznej z Warszawy Modlin) prowadzili pracę porządkowe na cmentarzu w Warężu⚒🧹.
W czasie wyjazdu wolontariusze odwiedzili Львівська політехніка. Spotkaliśmy się z prof. Ярина Турчин – (Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Nauk Społecznych Politechniki Lwowskiej) oraz z wykładowcami dr Іван Хома, dr Олександр Горбач. W spotkaniu uczestniczyli również wykładowcy z Warmińsko Mazurskiego Uniwersytetu Pani dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, dr Krzysztof Szulborski, dr Tomasz Gajowniczek.
Podczas wyjazdu udało zorganizować się spotkanie Burmistrza Miłakowa Krzysztof Szulborski z władzami Sokala podczas, której podpisano umowę o współpracy polsko-ukraińskiej 🇺🇦🤝🇵🇱
W sobotę 11.09 o godzinie 17:00 w Warężu odbyła się Konferencja Akcja Wisła 1947 i Akcja HT 1951 podczas której rozmawialiśmy na temat akcji przesiedleńczych, które miały miejsce w 40–50 latach XX w.
Dziękujemy również parafii Grekokatolickiej w Warężu za możliwość noclegu u Was i Szkole Podstawowej w Warężu za śniadania, obiady i kolacje 🤝💪🇵🇱🇺🇦
Następny wyjazd planujemy w 13.10-17.10.2021 r.
🇺🇦 Завдяки програмі Інституту Полоніці, 08-12.09.2021 р. Волонтери Асоціації розвитку села Родново та його околиць «Шанс і розвиток» (студенти та викладачі Вармінсько-Мазурського університету, студенти та викладачі Львівської Політехніки, мешканці Варяжа, прикордонники з Варшави Модлін) проводили прибиральні роботи на цвинтарі у Варяжі⚒🧹.
Під час нашого виїзду в Україну волонтери відвідали Львівську політехніку, де зустрілися з д.політ.н., проф. Яриною Турчин – (директор Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівського політехнічного університету) та з викладачами доц., к. і. н. Іваном Хомою, к.політ.н., доц. Олександром Говом.
На зустрічі також були присутні викладачі Вармінсько – Мазурського університету, д-р. хаб. Тереза ​​Астрамович-Лейк, д-р Кшиштоф Шульборський, д-р Томаш Гайовничек.
Також під час виїзду вдалося нам організувати зустріч між мером Мілакова Кшиштофом Шульборським з владою Сокаля.
Під час якої було підписано угоду про польсько -українське співпрацію 🇺🇦🤝🇵🇱
У суботу, 11 вересня, о 17:00 у Варяжі відбулася конференція Akcja Wisła 1947 та Akcja HT 1951, під час якої говорили ми про акції переселення, які відбувалися у 40-50-х роках 20-го століття.
Дякуємо також Парафія Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ с.Варяж за можливість нічлігу у Вас та Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів за сніданок, обід та вечерю 🤝💪🇵🇱🇺🇦
Наступну виїзд плануємо 13-17 жовтня 2021 року.

źródło: Bartek Biront – fb

navigate_before
navigate_next
foto: B. Biront/G. Gruca/S. Koniukhov