Aktualności Zarządu Oddziałowego

Polsko-niemieckie spotkanie funkcjonariuszy w Nadwiślańskim Oddziale SG

W dniu 23 sierpnia 2013 r. Organizacja Oddziałowa NSZZ FSG w Warszawie gościła funkcjonariusza niemieckiej Policji nadkom. Raphaela Schäfer, który ramach stażu „Placement Programme” pełnił służbę w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej podczas której przyglądał się jak pracują funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej.

W trakcie odbywania stażu nadkom. Raphael Schäfer został przyjęty przez Przewodniczącego Oddziałowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej kol. Roberta LISA oraz przez przedstawicieli TOZ NSZZ FSG przy Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o aspektach prawnych związanych z funkcjonowaniem związków zawodowych
w niemieckiej Policji i Polskiej Straży Granicznej.

{gallery}aktualnosci/organizacja-oddzialowa/spotkanie-polsko-niemieckie{/gallery}