Aktualności Z działalności ZG NSZZ FSG

Pilne! Pismo Zarządu Głównego NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. 2002 r. nr 97 poz. 879 z późn. zm.), mających na celu zmianę przepisów regulujących wymiar zwolnień od zajęć służbowych udzielanych w celu umożliwienia funkcjonariuszom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej polegającą na dostosowaniu tego wymiaru do rzeczywistego wymiaru zajęć, w których zobowiązany jest uczestniczyć funkcjonariusz.

Pismo:

2019_06_11_pismo-do-Pani-Minister-Spraw-Wewnętrznych-i-Administracji-ws.-zakresu-i-trybu-udzielania-zwolnień-z-zajęć-służbowych_podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych (1)

Źródło: https://nszzfsg.pl/wniosek-zarzadu-glownego-nszz-fsg-o-wprowadzenie-zmian-w-rozporzadzeniu-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-14-czerwca-2002-r-w-sprawie-zakresu-obowiazkow-oraz-podstaw-zakresu-i-trybu/

Foto: MSWiA