Aktualności Zarządu Oddziałowego

Pielgrzymka Służb Mundurowych

W dniach 13-14 sierpnia odbyła się Pielgrzymka Służb Mundurowych na Jasną Górę. 13 sierpnia do Siedlca Mirowskiego przybyli pielgrzymi ze wszystkich oddziałów i centrów i ośrodków szkolenie Straży Granicznej. Prawie 200 uczestników: funkcjonariuszy, pracowników Straży Granicznej i osób z ich rodzin wzięło udział  we Mszy św. w sanktuarium św. O. Pio. Mszy św. przewodniczył dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa w koncelebrze księży kapelanów ze Straży Granicznej.

  Pielgrzymów powitał kustosz miejscowego sanktuarium o. Zbigniew Bańkowski. W kazaniu dziekan Straży Granicznej przybliżył wiernym treść przesłania fatimskiego.    Wezwał do wierności łasce chrztu świętego, podając jako przykład św. o. Pio.

Po Mszy św. funkcjonariusze, pracownicy SG, ich rodziny, odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w plenerze. Rozważania prowadził ks. por. Marcin Czuchraniuk,  kapelan Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.

W godzinie jasnogórskiego apelu pielgrzymi zebrali się w sanktuarium o. Pio. Rozważania poprowadził ksiądz dziekan Zbigniew Kępa. W modlitwie do Matki Bożej zawierzono całą Straży Graniczną, problemy związane z prowadzoną restrukturyzacją, pielgrzymów i ich rodziny. Następnie zostały przedstawione wszystkie grupy pielgrzymów, które przybyły z poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Ksiądz dziekan wyraził wdzięczność Komendzie Głównej Straży Granicznej za wyrażenie zgody na zorganizowanie pielgrzymka na Jasną Górę. Na ręce płk. SG Romana  Łubińskiego złożył podziękowanie Śląsko-Małopolskiemu Oddziałowi Straży Granicznej za zabezpieczenie logistyczne pielgrzymki.

14 sierpnia do Siedlca Mirowskiego przybyła grupa 225 funkcjonariuszy, pracowników Służby Celnej, oraz osób z ich rodzin. Grupę zorganizował dziekan Służby Celnej  ks. Marcin Iżycki. Dołączyła także dwudziestoosobowa grupa funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Ochrony Kolei.

Na placu przed sanktuarium o. Pio pielgrzymi wojskowi (wędrowali od 5 sierpnia z Warszawy, rozpoczynając marsz od katedry polowej) oraz pielgrzymi  Służb Mundurowych wzięli udział we Mszy św. celebrowanej przez biskupa polowego Józefa Guzdka [patrz: Żołnierze i funkcjonariusze modlili się na  Przeprośnej Górce k. Częstochowy.
Następnie zaś wszystkie grupy wyruszyły w stronę Jasnej Góry mając do pokonania ok. 12 km. Prowadziła grupa wojskowa, licząca ok. 650 żołnierzy, następnie maszerowała grupa Służby Celnej i wreszcie grupa Straży Granicznej do której dołączyli pielgrzymi ze Straży Ochrony Kolei.

Pielgrzymi wysłuchali konferencji, odmówili różaniec, śpiewali pieśni i piosenki religijne. Nie zabrakło też pieśni żołnierskich, tak drogich wszystkim,  którzy noszą mundur.

Pielgrzymów na ulicach Częstochowy witali mieszkańcy oraz pielgrzymi, którzy zakończyli już swoje rekolekcje w drodze.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza położonym przy alei prowadzącej do klasztoru jasnogórskiego złożono wieńce i odmówiono modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy.

Pielgrzymów powitali ze szczytu Jasnej Góry ojcowie paulini. Po odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego pielgrzymka udała się do kaplicy Cudownego Obrazu.
 Biskup Polowy Józef Guzdek zawierzył tam Maryi wszystkich pielgrzymów, Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Służbę Celną i Straż Ochrony Kolei.

Następna pielgrzymka odbędzie się za rok. Wojsku Polskie wraz z chętnymi ze służb mundurowych wyruszy 5 sierpnia, Straży Graniczna 13 sierpnia,  zaś Służba Celna i Straż Ochrony Kolei 14 sierpnia.

źródło: http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/565_16399.html

{gallery}aktualnosci/organizacja-oddzialowa/pielgrzymka-sierpien-2013{/gallery}