Aktualności

Pielgrzymka „Śladami św. Jana Pawła II” w 40 rocznicę I pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski oraz w 100 rocznicę powstania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

W dniach 07 – 08.10.2019 r. ks. kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z Sekcją Prezydialną WKD zorganizował pielgrzymkę, dla funkcjonariuszy i pracowników NwOSG oraz Komendy Głównej Straży Granicznej, z okazji 40 rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w 100 rocznice powstania Ordynariatu Polowego WP, do Kalwarii Zebrzydowskiej. Oraz do Krakowa: na Wawel, do Centrum św. Jana Pawła II – do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Pierwszego dnia udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej – Sanktuarium Pasyjno Maryjnego. To umiłowane Sanktuarium Jana Pawła II. Tutaj przybywał z rodzicami od dzieciństwa, jako student, kapłan, biskup i  kardynał krakowski, dwukrotnie jako Papież. Pierwszy raz jako Papież przybył do Kalwarii Zebrzydowskiej  w 1979 r. / 40 lat temu/ oraz 19 sierpnia 2002 r. papież Jan Paweł II w ostatnim dniu swej 8 Podróży Apostolskiej do Polski  nawiedził także to umiłowane przez niego Sanktuarium. Tego dnia miała miejsce główna uroczystość 400 lecia Sanktuarium Pasyjno – maryjnego w Kalwarii  Zebrzydowskiej i równocześnie 2 pielgrzymka Papieża do Kalwarii. Tutaj Papież kolejny raz powierzył swój naród i siebie Maryi. Papież modlił się około pół godziny przed Cudownym wizerunkiem Matki Bożej, następnie przewodniczył  uroczystej Mszy św. podczas której wygłosił homilię poświęconą historii i znaczeniu sanktuarium kalwaryjskiego  w życiu wiernych. Papież zawierzył  Matce Bożej Kalwaryjskiej Kościół, naród i siebie samego. Matce Bożej złożył w darze złoty krzyż papieski wykonany specjalnie na rok jubileuszowy 2002 r. /400 lecia Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej/.

Papież Jan Paweł II powiedział tam m.in.:

„To miejsce w przedziwny sposób nastraja serce i umysł do wnikania w tajemnice tej więzi, jaka łączyła cierpiącego Zbawiciela. Dróżki wiodące śladami krzyżowej męki Chrystusa i szlak współcierpienia i chwały jego Matki Maryi. A w centrum tej tajemnicy miłości każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje życie, swoja codzienność, swoją słabość  i równocześnie moc wiary i nadziei – te moc, która płynie z przekonania, że Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu”. Była to ostatnia Msza św. sprawowana na ojczystej ziemi.

Papież modlił się wówczas m.in. tymi słowami: 

„ Matko Najświętsza Pani Kalwaryjska wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaje wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus Maria! Totus Tuus. Amen.

W pozdrowieniu końcowym po Mszy św. JP2 powiedział:

Tak oto dobiega końca moje pielgrzymowanie.

Za św. Janem Pawłem II i my, pielgrzymi Straży Granicznej, zawierzyliśmy Matce Najświętszej Kalwaryjskiej, tak umiłowanej przez św. Jana Pawła II, siebie, nasze rodziny, Straż Graniczną, Ojczyznę, Ordynariat Polowy WP, Kościół i świat.  oraz byśmy uczyli się od niego miłości Boga, Maryi, Ojczyzny. W tych intencjach ks. kapelan NwOSG kmdr por. Ryszard Preuss odprawił Mszę św.

Za JP2 modliliśmy się:

„ Matko Najświętsza Pani Kalwaryjska wypraszaj także i nam siły ciała i ducha, abyśmy wypełnili do końca misję, którą zlecił  nam Zmartwychwstały.

Przewodnik oprowadzający po Sanktuarium zaprowadził nas także do Klasztoru OO. Bernardynów przy Sanktuarium,  aby pokazać nam pamiątki po Janie Pawle II, m.in. pokój w którym nocował Jan Paweł II podczas nawiedzenia tego Sanktuarium. Zaś projekcja filmu o Dróżkach Pasyjnych i Maryjnych pozwoliła nam ogarnąć miejsca nawiązujące do Męki Pańskiej, oraz miejsca upamiętniające życie Matki Najświętszej, które nawiedzają pielgrzymiprzybywający do tego Pasyjno-Maryjnego Sanktuarium. Po nabyciu pamiątek i wspólnym zdjęciu udaliśmy się do Krakowa.

Kraków jest jedynym miejscem na świecie, w którym można znaleźć miejsca związane niemal z całym życiem Jana Pawła II. To królewskie miasto pamięta go jako studenta robotnika, aktora, poetę, seminarzystę, młodego księdza odprawiającego swe pierwsze Msze św., uniwersyteckiego wykładowcę, duszpasterza studentów i rodzin, biskupa, metropolitę krakowskiego, kardynała i wreszcie w 1978 r. jako Papieża. Każde jego przybycie pozostawiło ślady nie tylko w ludzkich sercach ale także poprzez eksponowane pamiątki związane z Janem Pawłem II, poprzez pomniki, tablice i nazwane jego imieniem ważne instytucje. Wśród licznych miejsc związanych z Janem Pawłem II zwiedziliśmy niektóre, nie sposób nawiedzić wszystkich, tak bowiem są liczne. 

Nawiedziliśmy, z przewodnikiem, słynną katedrę na Wawelu, miejsce spoczynku wielu świętych, m.in. św. Stanisława biskupa i męczennika patrona Polski, św. Jadwigi Królowej, błogosławionego bpa Wincentego Kadłubka, koronacji i spoczynku wielu królów Polski, wieszczów narodowych, miejscu  Mszy św. prymicyjnej Karola Wojtyły odprawionej 2 listopada 1946 r. w podziemiach katedry, w krypcie św. Leonarda, święceń biskupich Karola Wojtyły, kaplicy poświęconej św. Janowi Pawłowi II, gdzie znajdują się także jego św. relikwie. W tym szczególnym dla nas Polaków miejscu modliliśmy się przy grobie patrona Polski za Ojczyznę naszą oraz w intencjach, z którymi wyruszyliśmy we wspólnym pielgrzymowaniu.

Z katedry udaliśmy się na dziedziniec wzgórza wawelskiego, siedzibę królów Polski w największym w Europie renesansowym pałacu. Stamtąd udaliśmy się do krypty katedry, aby przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego i pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich pomodlić się, także  w kontekście 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzonej w ubiegłym roku, w 100 rocznice powstania Ordynariatu Polowego, za obrońców Ojczyzny oraz za tych którzy, udając się na obchody 70 rocznicy zbrodni Katyńskiej zginęli w katastrofie  pod Smoleńskiem. We wspólnej modlitwie polecaliśmy ich miłosierdziu Bożemu, prosząc ich o wstawiennictwo za  Ojczyzną naszą. 

Spacer Błoniami krakowskimi, Uniwersytet Jagielloński. Collegium Maius, najstarsza w Polsce uczelnia  dzięki zabiegom i darowiźnie  św. Jadwigi królowej w 1400 r. uczelnia została odnowiona i  wprowadzono w niej istotne zmiany organizacyjne. To tutaj studiował Karol Wojtyła najpierw polonistykę, następnie teologię. Tutaj w 1949 r. obronił pracę doktorską o doktrynie wiary w pismach św. Jana od Krzyża a w 1983 r. w starej auli Collegium Maius odebrał tytuł doktora honoris causa.

Stare miasto, z jego zabytkami, kościoły, place, uliczki, zabytki dawne  i współczesne m.in. na Rynku krakowskim rzeźba, jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich Igora Mitoraja z 1999 r. a ofiarowana przez artystę dla miasta Krakowa w 2005 r., zatytułowana  „Eros Bendato”./ Eros spętany/. Rzeźba przedstawia głowę pięknego mężczyzny, leżącą na boku, spętaną, owiniętą skórzanymi pasami, bandażami. Słowo eros w mitologii greckiej oznacza boga miłości, pożądania. Rzeźba Mitoraja, „Eros Bendato”  zafascynowanego mitologią starożytnej Grecji i Rzymu” przedstawia klasyczne, najstarsze wyobrażenie boga miłości a także pradawną, pierwotną moc symbolizująca ład i porządek, siłę przeciwstawną chaosowi. Dlaczego głowa leży na boku? Ma symbolizować upadek takich wartości jak  miłość, uczucie, wierność, przywiązanie, ład i porządek. Słowo „bendato” skrępowanie symbolizuje jakąś formę zniewolenia albo trwania owych wzniosłych uczuć, idei, mimo upadku i destruktywnego charakteru naszej cywilizacji. Ma symbolizować także tęsknotę za tym co doskonałe, nieprzemijające, piękne, wieczne, nieśmiertelne. Większość prac Igora Mitoraja, w tym również rzeźbę na krakowskim rynku, można opisać jako sztukę, która podoba się rzeszy odbiorców i służy jako tło do zdjęć, bo małe dzieci wchodzą do jej wnętrza, starsi wkładają głowę do jej wnętrza, i w głębokiej zadumie próbują odkryć niesione przez nie treści. 

Kolejnym miejscem była ulica Franciszkańska z pałacem biskupim, w kaplicy którego Karol Wojtyła otrzymał 1 listopada 1946 r. z rąk kard. Adama Sapiehy  święcenia kapłańskie a od 1958 r. zamieszkał jako metropolita krakowski i słynne okno z mozaika z wizerunkiem  św. Jana Pawła II, przy którym stawał, by rozmawiać z młodzieżą, spontanicznie tam gromadzącą się, gdy przyjeżdżał jako Papież do Krakowa. Wędrówkę z przewodnikiem zakończyliśmy przy niewielkich opadach  deszczu, chroniąc się w pobliskich kafejkach, sympatycznych maleńkich restauracjach, by skorzystać z proponowanych ciekawych, smacznych potraw i ciepłych  napojach. Dzień zakończyliśmy w Hotelu Alf, na  integracyjnych, biesiadnych, wieczornych  rozmowach Polaków.

Kolejny dzień pielgrzymowania, po śniadaniu w Hotelu, nastąpił wyjazd   do Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie – Łagiewnikach. Dzień  rozpoczęliśmy od Mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II. W czasie Mszy św. koncelebrowanej zostaliśmy przedstawieni jako pielgrzymka NwOSG i Komendy Głównej SG z Warszawy. Ks. kapelan NwOSG odprawił Mszę św. w intencjach  pielgrzymów i ich rodzin, przyjaciół, w intencji NwOSG, SG, Ojczyzny. Po Mszy św. zwiedziliśmy Bazylikę św. Jana Pawła II, w której znajdują się słynne mozaiki wykonane przez międzynarodową grupę artystów  z Centrum Aletti, pod kierunkiem Marko Ivana Rupnika Jezuity. Tworzenie mozaik przez które Centrum i O. Marko jest znany zaczęło się od prośby papieża Jana Pawła II, żeby O. Rupnik wykonał mozaiki do kaplicy Redemptoris Mater w watykańskim Pałacu Apostolskim w 1999 r. Począwszy od tego dzieła grupa kontynuowała prace nad mozaikami dla ponad 140 kościołów i znaczących miejsc pielgrzymkowych na całym świecie m.in. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, w San Giovanni Rotundo w Sanktuarium z grobem św. O. Pio, w Fatimie, Lourdes , i tutaj w Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie, które z dumą, podziwialiśmy. Po zwiedzeniu Sanktuarium z licznymi kaplicami w górnej części kościoła m.in. z zakrwawiona sutanną JP2 z  zamachu dokonanego 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra ze śladami krwi – to oryginalna, cenna relikwia św. Jana Pawła II, przed która pielgrzymi klękają i modlą się do św. Jana Pawła II zanosząc różne intencje oraz w dolnej części kościoła, z relikwią – ampułka krwi, oryginalną płytą nagrobną z pierwszego pochówku JP2 w grotach Bazyliki św. Piotra na Watykanie, kaplicą z sarkofagami przyjaciół wybitnych hierarchów kościoła Polskiego kardynała  prof. Stanisława Nagy`ego zmarłego Krakowie w 2013 r. oraz kardynała Andrzeja Marii Deskura zmarłego w 2011 r. w Rzymie. Sanktuarium to nawiedził papież Franciszek podczas pielgrzymki do Polski w 2016 r. z okazji Światowych Dni Młodzieży. Muzeum św. Jana Pawła II z licznymi pamiątkami upamiętniającymi wielkie dziedzictwo osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II, które zwiedziliśmy, powstało  po to, aby jego przykład i słowo zostały przekazane następnym pokoleniom, abyśmy ciągle na nowo odkrywali jego życie i przesłanie ciągle żywe i aktualne jakie pozostawił nam Polakom i światu.

Pora obiadowa skierowała nasze kroku do nowo powstałej restauracji św. Faustyny Kowalskiej gdzie spożyliśmy zamówiony wcześniej obiad.

Kolejnym miejscem było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Obok Sanktuarium znajduje się klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym 5 lat mieszkała św. Faustyna Kowalska ambasadorka miłosierdzia Bożego, której wielokrotnie objawiał się Pan Jezus przekazując przez nią światu Orędzie miłosierdzia.  Tu spoczywają jej doczesne relikwie, które nawiedziliśmy modląc się za jej wstawiennictwem o miłosierdzie dla nas i całego świata.Obok znajduje się  sanktuarium Miłosierdzia Bożego, konsekrowane w 2002 r. osobiście przez papieża Jana Pawła II. Do sanktuarium tego zmierzają pielgrzymi z całego świata.  Tego dnia spotkaliśmy pielgrzymów z dalekiego Singapuru. Jan Paweł II był tutaj dwukrotnie: w 1997 i w 2002 r. Także w 2006 r. nawiedził to sanktuarium papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do kraju Jana Pawła II. Był czas na kawę, nabycie pamiątek. Pielgrzymowanie w Łagiewnikach zakończyliśmy   Koronką do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00, odmawianą w różnych językach, w różnych intencjach, o miłosierdzie Boże dla całego świata, o pokój dla świata, za Polskę Ojczyznę naszą umiłowaną,” z której wyjdzie iskra i zapali cały świat”, jak przekazała św. Faustyna,  w intencjach zanoszonych przez pielgrzymów. Nabożeństwo to transmitowane jest przez wiele radiostacji. 

Ubogaceni wewnętrznie, pełni wrażeń, dziękując Bogu za dar wspólnego pielgrzymowania wracaliśmy  do domu.

P.o.  komendantowi Nw OSG płk. Robertowi Baganowi,  zastępcy komendanta ds. logistyki ppłk. Pawłowi Sobierajowi, dziękujemy za możliwość realizacji pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Krakowa na Wawel oraz do Sanktuarium św. Jana Pawła II i sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w 40 lecie I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, oraz w 100 rocznice powstania Ordynariatu Polowego WP; pani Ewie Waligórze i kpt Angelice Nowak  z Sekcji Prezydialnej WKD dziękujemy za realizację działań związanych z organizacją pielgrzymki; pielgrzymom, dziękujemy za życzliwość, pogodę ducha, humor i świadectwo wiary.

Ks. kmdr por. dr Ryszard Preuss kapelan kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

Foto: A. Nowak

navigate_before
navigate_next