Aktualności Z prasy i mediów

Patataj, patataj. Kolejna tura rozmów ws. Porozumienia listopadowego za nami – FZZSM

W MSWiA odbyła się kolejna tura rozmów poświęcona realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. W trakcie spotkania zostały przedstawione stanowiska w kwestii wprowadzenia 100 proc. płatnych nadgodzin oraz rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat w przypadku uprawnień emerytalnych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami związkowcom przedstawiony został projekt harmonogramu prac w zakresie art. 15a, nowego programu rozwoju w latach 2021-2024 oraz możliwości przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy przy nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostają w służbie.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w MSWiA odbyła się kolejna tura rozmów poświęcona realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji w spotkaniu reprezentowali m.in.: Michał Ciechowski, szef Gabinetu Politycznego Ministra, Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi i Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA. Natomiast stronę związkową reprezentowali przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz strażacka „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa poszczególnych formacji podległych resortowi SWiA, w tym Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendant Główny PSP oraz Komendanci Służby Ochrony Państwa zaproszeni przez stronę ministerialną (SOP nie był sygnatariuszem porozumienia).

Komunikat: informacja-z-rozmów-z-MSWiA-w-dn-3-kwietnia

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/16719,kolejna-tura-rozmow-w-mswia/?fbclid=IwAR2wBXovBlLwzL_Wg4FxhLzRll5bpqGd_F5cpMNqOpfscvFSmlBf1Z02bEk

Foto: A. Ostrowski