Aktualności Z prasy i mediów

„Państwowa Straż Pożarna chyli się ku upadkowi”. Strażacy apelują o interwencję ministra

,,Takiej arogancji i lekceważenia strażaków i osób współpracujących jaki prezentuje Pan Komendant Suski i jego kilku współpracowników do tej pory w PSP nie było” – piszą w liście do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego strażacy. Mundurowi opisują złą, ich zdaniem, sytuację w Państwowej Straży Pożarnej, która jest wynikiem działalności szefa formacji gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz jego zastępców. „Prosimy Pana Ministra i wszystkich adresatów tego pisma o interwencję, bo pod rządami Pana Generała Suskiego, budowana z takim mozołem wielu pokoleń Państwowa Straż Pożarna chyli się ku upadkowi” – apelują funkcjonariusze PSP.

List, jaki strażacy wysłali w marcu do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, utrzymany jest w podobnym tonie jak dwa poprzednie, które przesłali w ostatnim czasie przedstawiciele strażackiego związku zawodowego Florian oraz pracownicy Komendy Głównej PSP. Pod listem, podobnie jak ostatnio, nie widnieją żadne konkretne podpisy, jednak z treści wynika, że jego autorami są oficerowie PSP z terenu, których „zainspirował” list otwarty pracowników Komendy Głównej PSP.

Więcej, żródło: https://www.infosecurity24.pl/panstwowa-straz-pozarna-chyli-sie-ku-upadkowi-strazacy-apeluja-o-interwencje-ministra?fbclid=IwAR3rKaA7MPfl6eKqwrPX3gyacgV2jxV223wADVhQ_v5LMwqQEmSeYKXJL00

 

Foto: MSWiA