Aktualności

Generali TU S.A. – Ubezpieczenia NNW
Do pobrania: Ulotka NNW Generali do pobrania Oświadczenie dot. upoważnienia do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwegowypadku z tytułu umowy ubezpieczenia – Generali T.U.…
II Łódzki Kongres Kobiet
W Łodzi odbył się II Kongres Kobiet, który jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych,…