Aktualności

Nowy nabór do szkoły CERTUS
Dyrekcja Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony CERTUS w Warszawie oraz Zarząd Oddziałowy NSZZFSG przy Nadwiślański Oddziale SG z przyjemnością informują o nowym naborze na…
Propozycja zmian w urlopach funkcjonariuszy SG
Na wniosek OOZ NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej podjęła uchwałę nr 62/IX/2014 z…