Aktualności

Straż Graniczna w Radomiu
W Radomiu powstanie Grupa Zamiejscowa Placówki Straży Granicznej w Kielcach, która bezpośrednio podlega pod Nadwiślański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie. To efekt uruchomienia…
Wybory w TOZ przy Komendzie Głównej SG
W dniu 11.03.2013 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd Terenowej Organizacji NSZZ FSG. Na wybory przybyli…