Aktualności Z działalności ZG NSZZ FSG

Opinia prawna wykonana dla Zarządu Głównego NSZZ FSG do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Opinia prawna w przedmiocie: analizy projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin sporządzona przez adw. dr Martę Derlatkę.

2020_01_20_opinia-prawna_projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym

Źródło: nszzfsg.pl