Aktualności Zarządu Oddziałowego

Oficjalny komunikat MSW o podwyżkach dla Straży Granicznej

Od października br. służby otrzymają po 300 zł podwyżki.

Tak zaczyna się oficjalny komunikat zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej otrzymają od 1 października br. po 300 zł brutto podwyżki. Aby wypłacić pieniądze funkcjonariuszom, szef MSW musi wydać stosowne rozporządzenia. Takie rozporządzenia zostały w ministerstwie przygotowane i są aktualnie konsultowane międzyresortowo. Konsultacje nad tymi projektami potrwają do 14 września br. Podwyżki dla służb mundurowych zapowiedział Jacek Cichocki, szef MSW. Wcześniej podwyżki po 300 zł brutto od 1 lipca br. otrzymali policjanci i żołnierze.

Możliwość przyznania podwyżek strażnikom granicznym, strażakom, funkcjonariuszom BOR i Służby Więziennej, została przewidziana w ustawie budżetowej na rok 2012. Przyjęto w niej, że w przypadku niewykorzystania środków w wysokości 76.160 tys. zł, z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i

usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zostaną one przeznaczone na podwyżki dla funkcjonariuszy tych służb. Podwyżki będą przysługiwały od 1 października br.

Poszczególne formacje otrzymają na podwyżki odpowiednio:
 

    Straż Graniczna – 16.438 tys. zł,
    Państwowa Straż Pożarna – 30.226 tys. zł,
    Biuro Ochrony Rządu – 2.256 tys. zł,
    Służba Więzienna – 27.240 tys. zł.

Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4.402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej – 4.280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4.539 zł. Aktualnie przeciętnie uposażenie wynosi: dla Straży Granicznej – 4.067 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej – 3.945 zł, a dla Biura Ochrony Rządu – 4.204 zł.

Przypomnijmy, że od 1 lipca br. podwyżki uposażeń w kwocie 300 zł brutto otrzymali funkcjonariusze policji i żołnierze. Wzrost wynagrodzenia dla policjantów został uwzględniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, przedłożone przez Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych.

Aktualnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało i przekazało do konsultacji międzyresortowych projekty rozporządzeń, w zakresie unormowań płacowych funkcjonariuszy, których uposażenia wzrosną od 1 października br.

źródło: msw.gov.pl