Aktualności Zarządu Oddziałowego Oferty, promocje, terminarze

Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie ubezpieczeń przygotowaliśmy dla Państwa ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży.

Nasza oferta skierowana jest do rodziców, opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące podopiecznymi Placówek Oświatowych. Ochroną objęte mogą zostać dzieci/ młodzież w wieku od 6-go miesiąca życia do 26 roku życia. Dzieci przebywające w domu pod opieką rodzica, bądź opiekuna również mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem ukończenia 6-go miesiąca życia. 

Produkt Nowa Klasa wyróżnia się na tle konkurencji i posiada: 

 • szeroki zakres ubezpieczenia, 
 • konkurencyjne wysokości składek, 
 • prosty i łatwy sposób przystąpienia do ubezpieczenia – w Placówce i on-line, 
 • atrakcyjne zniżki
 • wysokie sumy ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu (do 200.000 PLN) czy też refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zniżki dla dzieci z tej samej rodziny: 25% zniżki dla drugiego i każdego kolejnego dziecka z tej samej rodziny.
 • dla osób do 15 roku życia włączone do ochrony ubezpieczeniowej uprawianie sportów walki oraz sportów obronnych bez zwyżki składki.
 • świadczenie z tytułu interwencji lekarskiej (jeżeli poszkodowany doznał urazu, który nie jest zawarty w żadnej tabeli uszczerbków a był co najmniej dwa razy u lekarza, należne jest świadczenie w wysokości 1% SU)
 • ochrona ubezpieczeniowa na terenie całego świata, 24 godziny na dobę
 • złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie SU do 80 000 zł 
 • refundacja kosztów leczenia SU do 12 000 zł 
 • do wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby wystarczy zmiana daty (dwa dni pobytu w szpitalu) – świadczenie nawet do 100 zł/dzień  
 • pobyt w szpitalu obejmuje również COVID-19  
 • Assistance Szkolny , który obejmuje wizytę lekarza i pielęgniarki, dostawę leków, indywidualne korepetycje oraz pomoc psychologa. 

Odpowiadamy za zdarzenia powstałe w trakcie uprawiania sportu, w tym także wyczynowego uprawiania sportu. Ochroną objęte są również nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu w ramach szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych, organizacji, czy też uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach. 

W ryzykach odpowiadamy także za pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzę lub ukąszenia przez owady (w tym kleszcze) , jednak jest to uzależnione od pobytu w szpitalu. Wysokość wypłacanego świadczenia to nawet 3 000 zł. 

Przy ubezpieczeniu dwójki, bądź więcej dzieci każde dziecko może mieć inny wariant ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy. 

W przypadku wystąpienia szkody możemy to zgłosić przez formularz na stronie www.signal-iduna.pl, drogą mailową, listownie oraz poprzez kontakt z Agentem. 

 

Mam nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel 507 339 000 lub poprzez stronę FB  https: https://www.facebook.com/tkotlimowski

Ulotka

OWU nnW SZKOLNE

 

 

navigate_before
navigate_next