Aktualności Zarządu Oddziałowego Oferty, promocje, terminarze

Oferta specjalna “Kolei Mazowieckich – KM” dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG i KG SG – zapisy do 15 grudnia 2020 roku!

W ramach wieloletniej współpracy oraz kształtowania własnej polityki taryfowej Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” opracowała ofertę specjalną dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG.

Oferta „KM” cieszy się z roku na rok rosnącym zainteresowaniem. Umożliwia to stworzenie programu lojalnościowego dla członków ZO NSZZ FSG przy NwOSG, który stanowi wartość dodaną jako świadczenie dodatkowe.

Na podstawie wykupionych legitymacji związkowcy będą mogli korzystać w roku 2021, z tańszych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich do pracy lub na wypoczynek.

Cena jednej usługi transportowej wynosi 400 zł (brutto) na rok od chwili podpisania umowy.

Oferta „FIRMA z KM” daje prawo do zakupu biletów na przejazdy pociągami Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” z ulgą 35%. Dokumentem poświadczającym ulgową usługę transportową jest legitymacja wydana przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM”.

Zapisy do 15 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje w biurze Zarządu ZO NSZZ FSG przy NwOSG i ZO NSZZ FSG przy KGSG.

Kontakt biuro ZO NSZZ FSG przy NwOSG:

tel. IP: 30 12

tel. kom. 697 698 990

Kontakt biuro ZO NSZZ FSG przy KGSG:

tel. IP: 4291

tel. kom. 607 642 087

Foto: KM

navigate_before
navigate_next