Aktualności Opinie prawne

Odpowiedz ZER w sprawie wyboru emerytury

ZER udzielił odpowiedzi na pytania ZG NSZZ Policjantów w sprawie art. 18h ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

navigate_before
navigate_next