Aktualności Zarządu Oddziałowego

Odpowiedź Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG na pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG.

W nawiązania do odpowiedzi Pana Przewodniczącego zawierającej zaproszenie w piśmie ZG NSZZ FSG – II/99/X/2018 na Zarząd Główny, pragniemy na wstępie zauważyć, że prawdopodobnie w wyniku błędnej interpretacji tekstu wysnuto błędne przekonanie  o pretendowanie Zarządu Oddziałowego  do roli łącznika pomiędzy Panem Przewodniczącym, a szeregowymi członkami związku na forum publicznym. Intencją ZO przy NwOSG nie było uzyskanie zaproszenia na obrady ZG lecz próba sygnalizacji aby Pan Przewodniczący rozpoczął pewną formę dialogu z szerszą grupą związkowców za pomocą mediów internetowych.  Zaproponowane pytania mogły być początkiem rozwiania prawdopodobnie krzywdzących teorii  dotyczących wykonywania tak odpowiedzialnych obowiązków ciążących na barkach Pana Przewodniczącego oraz uzyskania większego wsparcia funkcjonariuszy dla tych prac. Formuła tak prowadzonej korespondencji z zainteresowanymi nie stanowi w przestrzeni publicznej  nic rewolucyjnego, jak widać po mediach społecznościowych oraz innych środkach masowego przekazu podobny dialog trwa pomiędzy różnymi instytucjami państwowymi lub organizacjami społecznymi . Jeżeli jednak w Pana przekonaniu jest to błędem, szkoda byłoby dotychczasową politykę informacyjną uważać za dobrą z punktu widzenia przyszłości Związku, jak też jego przejrzystości. Przyjazd na ZG członków ZO wygeneruje dodatkowe koszty (pieniądze pochodzą ze składek funkcjonariuszy i w dobrym guście jest ich szanowanie), dlatego też proponujemy i zapraszamy Pana Przewodniczącego na najbliższy ZO. Odwiedzanie przez Szefa podległych mu organizacji jest dobrym historycznym zwyczajem i zazwyczaj przynosi zrozumienie i jedność.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że pytania zadane na piśmie zasługują na pisemną odpowiedź.

Pismo ZO: Odpowiedź ZO NSZZ FSG

Pismo ZG NSZZ FSG: Pismo ZG NSZZ FSG

Pytania ZO: Pytania do ZG