Aktualności Z prasy i mediów

Od 10 lutego br. – tymczasowe powrócenie kontroli na granicy wewnętrznej Schengen

W związku ze Spotkaniem ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, którego współgospodarzami będą Polska i USA, na granicy wewnętrznej w terminie od 10 do 16 lutego 2019 roku zostanie przywrócona kontrola na granicy z Czechami, Litwą, Łotwą, Słowacją i Niemcami oraz w portach morskich i lotniczych. MSWiA przygotowało już projekt rozporządzenia.

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola na granicy realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.Granicę będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 264: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Pełna lista stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej (…).