Aktualności Z prasy i mediów

Obchody upamiętniające bitwę pod Barakiem z 1939 roku

W dniu 9 września 2018 roku w Szydłowcu zakończyły się trzydniowe obchody upamiętniające 79. rocznicę Bitwy pod Barakiem. Uczestniczył w nich Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Zbigniew Bartnicki wraz z delegacją. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Inauguracja uroczystości rozpoczęła się przed południem 7 września w Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu wykładem wygłoszonym przez Wojciecha Grobelskiego poświęconym 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poza prelekcją, na gości czekała również specjalna wystawa medali i orderów. Pierwszy dzień uroczystości uwieńczył Apel Poległych, który tradycyjnie odbył się na kwaterach wojennych szydłowieckiego cmentarza, na którym pod pomnikiem „Żołnierzom Poległym w Obronie Ojczyzny 1939 – 1944” zostały złożone przez delegacje wiązanki kwiatów.Drugi dzień uroczystości patriotycznych rozpoczął się zbiórką pocztów sztandarowych i delegacji przed Starostwem Powiatowym w Szydłowcu, skąd nastąpił przemarsz na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej i Kompanią Reprezentacyjną SG ulicą Radomską, do kościoła pod wezwaniem Św. Zygmunta, gdzie odbyła się msza w intencji poległych oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza. Następnie wszyscy goście zebrali się pod pomnikiem „Żołnierzom Września 1939”, znajdującym się w Baraku k. Szydłowca, by tam uczestniczyć pięknej uroczystości patriotycznej ku pamięci poległych żołnierzy w obronie ziemi szydłowieckiej. Na miejscu delegacja z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z płk. Zbigniewem Bartnickim złożyła wieniec na symbolicznej mogile poległych.

Uroczystości zakończyły się w niedzielę Koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Szydłowiecki, Gmina Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej ze skromnym udziałem ZO NSZZ FSG przy NwOSG, Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i SCK – Zamek.

 

Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/29432,Obchody-upamietniajace-bitwe-pod-Barakiem-z-1939-roku.html

zdjęcie: Anna Łużyńska/Starostwo szydłowieckie