Aktualności Zarządu Oddziałowego Oferty, promocje, terminarze

NOWOŚĆ: PROGRAM UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ oraz ich DZIECI/ MAŁŻONKÓW/PARTNERÓW, RODZICÓW/TEŚCIÓW Generali T.U. S.A.

Szanowni Państwo, skorzystajcie z okazji! Nowe warianty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w firmie Generali T.U. S.A. to również najlepsza alternatywa dla ubezpieczenia szkolnego. 

Ubezpieczając Dzieci lub inne osoby nie muszą Państwo sami być ubezpieczeni. Dla ubezpieczonych Dzieci wydawane będą certyfikaty wymagane w szkole.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy dwa warianty ze składkami 10 zł i 15 zł. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Funkcjonariuszy oraz Pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej reprezentujący Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG wraz z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A. (dawniej EKU Sp. z o.o.) przygotował nową ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie Generali T.U. S.A. 

Dzięki dużemu zainteresowaniu ubezpieczeniem w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej
z dniem 01.08.2020 r. zostaną uruchomione nowe warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Funkcjonariuszy i Pracowników NwOSG oraz ich dzieci, małżonków/ partnerów, rodziców/ teściów. Każda osoba która nie była dotychczas ubezpieczona lub już jest ubezpieczona w innych firmach może przystąpić do nowej oferty.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku,

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału lub udaru mózgu,

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  Za 1% uszczerbku, 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek  zawału serca lub udaru mózgu Za 1% uszczerbku, 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej/nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku,

– Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 180 dni), dodatkowo OIOM do 5 dni,

– Świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej Ubezpieczonego w przypadku, gdy hospitalizacja była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,

– Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku, 

– Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,

–  Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,

– Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta,

– Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku albo wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

– Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku

 

Nowy program to przede wszystkim nowa lepsza jakość, wyższe sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Szczegółowy zakres oraz warunki w załącznikach.

W przypadku pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia kontakt z:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Pani Marta Stefaniak

Tel.: +48 22 500 31 61

 

Marcin Kowalik 

Tel.: +48 883 390 900

Email.: marcin.kowalik@wdbsa.pl

 

Ulotka: NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ_20200707 (1)

Ogólne warunki NNW: 3. OWU NNW Grupowe 2019 KP klauzula informacyjna

Formularz: C2_FormularzNNW_Ubezpieczony powyzej 18 r.z +Uposażony

Formularz dla Dziecka: C2_FormularzNNW_Dziecko do 18 r.z +Uposażony