Aktualności Zarządu Oddziałowego Oferty, promocje, terminarze

LECZENIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ oraz LECZENIE SPECJALISTYCZNE w programie grupowego ubezpieczenia na życie COMPENSA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Dodatek do grupowego ubezpieczenia na życie COMPENSA TU na Życie S.A.
LECZENIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ oraz LECZENIE SPECJALISTYCZNE 

Leczenie choroby nowotworowej.

Katalog metod leczenia choroby nowotworowej obejmuje: chemioterapię, radioterapię lub operację onkologiczną. Jednym z warunków wypłaty świadczenia jest zastosowanie wobec Osoby ubezpieczonej którejkolwiek z metod leczenia choroby nowotworowej po raz pierwszy w danym roku okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Compensy ograniczona jest do wyłącznie jednego świadczenia niezależnie od liczby zastosowanych metod leczenia choroby nowotworowej w ramach danego roku okresu ubezpieczenia. W razie jednoczesnego zastosowania w danym roku okresu ubezpieczenia więcej niż jednej metody leczenia choroby nowotworowej Compensa może wypłacić tylko jedno świadczenie. Warunkiem wypłaty świadczenia jest także wykonanie leczenia choroby nowotworowej w szpitalu.  

Dodatkowym atutem CEGIEŁKI Nr 3 jest:

– NOWOŚĆ! Leczenie Specjalistyczne z sumą ubezpieczenia 5.000 zł

– podwyższenie sumy ubezpieczenia za Śmierć Osoby ubezpieczonej o 10.000 zł

– podwyższenie sumy ubezpieczenia za Całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie choroby o 20.000 zł

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ do nowego, dodatkowego wariantu?

Do nowego, dodatkowego wariantu (CEGIEŁKI 3) przystąpić mogą wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy którzy:

– nie ukończyli 64 roku życia,

– ubezpieczeni są w jednym z dotychczasowych wariantów podstawowych,

– aktywnie pracujący na dzień wejścia w życie ubezpieczenia,

– zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. 

Wykupienie cegiełki u Pani Mary Stefaniak

Tel.: +48 22 500 31 61

W przypadku pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia kontakt z:

Compensa TU na Życie S.A.

Marta Nowicka-Duch

Tel.: 22 501 63 96

e-mail: marta.nowicka-duch@compensazycie.com.pl

WDB S.A. 

Marcin Kowalik 

Tel.: +48 22 628 62 32

Email.: marcin.kowalik@wdbsa.pl

1. ULOTKA

2. Deklaracja dedykowana NwOSG

3. Deklaracja dedykowana NwOSG

4. WZÓR-WYPEŁNIONEJ-DEKLARACJI-PRACOWNIK

5. WZÓR-WYPEŁNIONEJ-DEKLARACJI-CZŁONEK-RODZINY

6. FORMULARZ-ZMIANY-DANYCH

7. JAK-ZGŁOSIĆ-ROSZCZENIE

8. WNIOSEK-O-WYPŁATĘ-ŚWIADCZENIA

9. OGÓLNE-WARUNKI-UBEZPIECZENIA-OWU-Bezpieczna-Grupa-od-05.2019

10. WNIOSEK-O-ZAWARCIE-INDYWIDUALNEJ-KONTYNUACJI_2019.07.25