Aktualności Zarządu Oddziałowego

Nowe władze w ZZ Strażaków “Florian”

Serdeczne gratulacje dla Kolegów Łukasza i Dariusza składa ZO NSZZ FSG przy NwOSG. 

Łukasz Kunek, na XII Krajowym Zjeździe Delegatów ZZS “Florian” został wybrany Przewodniczącym Zarządu Krajowego, a Dariusz Łazarczyk z Mazowsza został Wiceprzewodniczącym!!!

Zjazd odbywał się w Sękocinie Starym w dniach 24-25 listopada br.

Nowo wybranemu Zarządowi składamy życzymy sukcesów w działalności na rzecz Strażaków.