Aktualności ubezpieczeniowe

nowe programy grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowni Państwo

Z przyjemność chcielibyśmy przedstawić Państwu nowe programy grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Oferta została przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Program został opracowany i wynegocjowany przez brokera ubezpieczeniowego Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przy współudziale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Najnowsza propozycja grupowego ubezpieczenia na życie jest dostosowana do specyficznych wymogów pracowników Straży Granicznej a dotychczas funkcjonujące cztery warianty ubezpieczenia zostały rozszerzone o dwie nowe propozycje z nowymi wysokościami świadczeń. Wprowadzono wiele nowych korzystnych zapisów, nowe dodatki do wyboru oraz rozszerzono definicje.

Korzyści w nowym programie grupowego ubezpieczenia na życie

Dwa nowe warianty ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie lekowe Cztery Pory Roku

Świadczenie szpitalne już od 3 dnia

Rozszerzenie definicji

Zmiana definicji na korzystniejsze

Rozszerzony katalog ciężkich chorób

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA S

Dzięki nowej ofercie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Państwo oraz Państwa rodzina będziecie mogli swobodnie skorzystać ze specjalistycznej opieki zdrowotnej w oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Program przygotowano dla funkcjonariuszy i pracowników oraz członków rodzin, partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci.

Korzyści z przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA S

Gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych

Gwarancja skorzystania z porad lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych

Nielimitowany dostęp do lekarzy

Wizyty u lekarzy specjalistów bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Realizacja badań diagnostycznych – na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy

Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek medycznych PZU POMOC – 1494 placówki w Polsce w tym 244 na terenie województwa mazowieckiego.

Telefoniczna rejestracja terminów wizyt – zgłoszenie na Infolinii PZU POMOC 801 405 905

Za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.pzu.pl istnieje możliwość zamówienia konsultacji medycznej.

Refundacja – oferta zakłada zwrot kosztów świadczeń za usługi objęte zakresem ubezpieczenia zrealizowane poza placówkami PZU Pomoc, do wysokości kwot określonych w cenniku świadczeń PZU.