Aktualności ubezpieczeniowe

NIE CZEKAJ W KOLEJCE DO LEKARZA – SKORZYSTAJ Z PROGRAMU OPIEKI MEDYCZNEJ

NIE CZEKAJ W KOLEJCE DO LEKARZA – SKORZYSTAJ Z PROGRAMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb zdrowotnych Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Komendy Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ich rodzin Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG we współpracy z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym oraz z PZU przygotowała specjalną ofertę Opieki Medycznej.

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna powstało z myślą o tych wszystkich, którzy pragną zapewnić sobie oraz swojej najbliższej rodzinie gwarancję szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów oraz wielu badań diagnostycznych. Ideą ubezpieczeń zdrowotnych jest zapewnienie świadczenia usług w prywatnych placówkach medycznych, posiadających wykwalifikowany personel oraz najwyższej klasy sprzęt.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA gwarantuje Państwu następujące korzyści:

  • gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych,

  • lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych,

  • dostęp do lekarzy jest nielimitowany,

  • do lekarzy specjalistów umawiamy wizyty bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

  • realizacja badań diagnostycznych – na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy,

  • dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek medycznych PZU POMOC – 1400 placówek w Polsce, w tym 120 w Warszawie,

  • telefoniczna rejestracja terminów wizyt – zgłoszenie na Infolinii PZU POMOC 0 801 405 905

  • za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.pzu.pl istnieje możliwość zamówienia konsultacji medycznej,

  • Refundacja – oferta zakłada zwrot kosztów świadczeń za usługi objęte zakresem ubezpieczenia zrealizowane poza placówkami PZU Pomoc, do wysokości kwot określonych w cenniku świadczeń PZU Życie.

UWAGA WAŻNE:

Warianty opieki medycznej PZU zawierają już Pakiet INTRO zawarty w grupowym ubezpieczeniu na życie PZU Życie. Osoby, które skorzystają z programu opieki medycznej będą miały wyłączony Pakiet INTRO w grupowym ubezpieczeniu na życie co spowoduje niższą składkę o 8,75 zł w ubezpieczeniu na życie.

Program wystartuje od 01.04.2015 r., dostęp do opieki medycznej od 01.05.2015 r..

Warunkiem uruchomienia programu jest przystąpienie minimalnie 100 pracowników.

Zgłoszenie do programu najpóźniej do 20.03.2015 r.(prosimy o kontakt z OOZ NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG lub bezpośrednio z osobami obsługującymi ubezpieczenie – szczegóły na ulotce).

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie www.zonadwislanski.pl w zakładce ubezpieczenia.

Link do placówek medycznych PZU:

www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/pzu-pomoc-zdrowie

Dokumenty do pobrania: