Aktualności Z prasy i mediów

Nadwiślański Oddział SG uczcił 101. jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości

19.11.2019 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego, w intencji 101. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100-lecia ustanowienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, które koncelebrowali dziekan Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas wraz z kapelanem NwOSG  ks. ppłk. SG Ryszardem Preussem.Następnie wszystkich zgromadzonych gości powitał uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który zaprezentował kilka pieśni żołnierskich i patriotycznych: Marsz Pierwszej Brygady, Pierwsza Kadrowa, Szara piechota, Marsz strzelców czy Ułani, Ułani.Tradycyjnie w obchodach święta niepodległości swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, wśród nich Powstańcy Warszawscy Panie Halina Jędrzejewska, Zofia Czekalska oraz Pan Jerzy Józef Mindziukiewicz oraz przedstawiciele Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej – Pani Hanna Stadnik, a także wielu przedstawicieli współpracujących z naszym oddziałem organizacji, instytucji i urzędów oraz służb mundurowych.

W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Bagan podkreślił, że „obchody rocznicy odzyskania niepodległości to niewątpliwie święto radosne, pełne optymizmu, ale również poświęcone pamięci i wdzięczności tym wszystkim, którzy o tę niepodległość zabiegali i o nią walczyli, a następnie nowo powstałe państwo kształtowali i o nie dbali.”

Komendant NwOSG nawiązał również do Dnia Służby Cywilnej, który przypadał 11 listopada, z tej okazji w podziękowaniu za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz ogromny wkład pracy w działalność służbową, dyplomem uznania oraz nagrodami pieniężnymi wyróżnił 10 pracowników naszego oddziału.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Medale za zasługi dla Straży Granicznej 12 funkcjonariuszom i pracownikom naszego oddziału Złoty Medal za zasługi dla Straży  Granicznej otrzymał także Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Wręczone zostały również Odznaki Straży Granicznej nadawane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w tym roku wyróżniono nimi 10 funkcjonariuszy. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 269 funkcjonariuszy w tym: w korpusie oficerów – 14 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 61 funkcjonariuszy oraz 194 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Decyzją w sprawie nadania medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej” nadał Medal Pamiątkowy 8 osobom: Paniom Renacie Kalinowskiej z Państwowego Inspektoratu Sanitarnego MSWiA, Marzenie Boczek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w nowym Dworze Mazowieckim, przedstawicielom GROM – mjr. Pawłowi Zdziarkowi i por. Pawłowi Dygasowi, kpt. SOP Marcinowi Sikorskiemu oraz Panom Tadeuszowi Rączkowskiemu Prezesowi Sądu Rejonowego w Grójcu i Tomaszowi Kotlimowskiemu z TK Ubezpieczenia.

Z kolei Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przyznawany instytucjom i służbom współdziałającym został nadany Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego w Radomiu. Medal z rąk Przewodniczącego Kapituły ppłk. SG Pawła Sobieraja odebrał Pan Wojciech Bieniek – Wiceprzewodniczący zarządu.

Na uroczystości Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentował Przewodniczący Robert Lis.

Obchody odbyły się przy wsparciu finansowym Zarządu Oddziałowego NSZZFSG przy NwOSG.

Źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/35563,Uczcilismy-101-jubileusz-odzyskania-przez-Polske-niepodleglosci.html

Foto: P. Niemiec – NwOSG

navigate_before
navigate_next