Aktualności Z prasy i mediów

Mundurowi oczyszczeni z zarzutów wrócą do służby. Sejm jednogłośny!

Sejm jednogłośnie opowiedział się za senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Przepisy pozwolą przywrócić do służby mundurowych zwolnionych dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, a także wypłacić im zaległe pensje.

Nowelizacja ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw powoduje, że mundurowi zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli wrócić do służby oraz otrzymają zaległe pensje. Przepisy obejmują funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Marszałkowskiej.

Ustawa jest propozycją Senatu, do którego trafiła petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie może liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót w szeregi policji. Podmiotem składającym Petycję do Senackiej Komisji w tej sprawie był również Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

navigate_before
navigate_next

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/17238,mundurowi-oczyszczeni-z-zarzutow/?fbclid=IwAR3TaQczBxppzroVH4WOT0CF8KqTWSOl4hGN-jGfmtjgY7GRI3XKcHj68uE