Aktualności Z prasy i mediów

MSWiA wprowadza dodatki dla kontrterrorystów (SG też) i policjantów z oddziałów prewencji

“Doceniając wymagającą służbę w warunkach pandemii i liczbę realizowanych zadań, podjąłem decyzję o przyznaniu dodatku dla policjantów oddziałów prewencji oraz kontrterrorystów” – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodatki będą wynosić po 500 zł i będą wypłacane od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany, jak informuje MSWiA, wprowadza nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Policyjny specjals doceniony?

Wprowadzenie dodatku dla policyjnych kontrterrorystów resort zapowiedział jeszcze we wrześniu br., razem z całą listą innych deklaracji. Nie zdradził jednak wtedy szczegółów do kogo dokładnie trafią dodatkowe pieniądze oraz w jakiej wysokości. Co ważne, zgodnie z zapowiedziami MSWiA, środki przyznane zostaną również funkcjonariuszom oddziału specjalnego Straży Granicznej. I to komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, zdradził że planowany dodatek wynosić będzie 500 złotych miesięcznie. W przypadku SG, przyznawany ma być on funkcjonariuszom wyspecjalizowanym do udziału w czynnościach kontrterrorystycznych lub bezpośrednio w nich uczestniczących. W Straży Granicznej są to funkcjonariusze wydziałów zabezpieczenia działań, których kwalifikacje i umiejętności pozwalają na wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu odpowiednich sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Informacje o wysokości dodatku potwierdził dzisiaj resort spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku policji, będzie on przysługiwał funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji “BOA” lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji. MSWiA dodaje, że dodatek może być podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji “BOA” dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-wprowadza-dodatki-dla-kontrterrorystow-i-policjantow-z-oddzialow-prewencji?

Foto: NwOSG