Aktualności Z prasy i mediów

MSWiA nie chce zmian w przepisach o odszkodowaniu za uszkodzone w czasie służby mienie prywatne

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji wysłuchała dziś odpowiedzi przedstawiciela MSWiA na deyzderat jaki skierowano do resortu w związku ze złożoną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów petycją. Dotyczyła ona kwestii odszkodowania za uszkodzone w trakcie wykonywania zadań służbowym prywatne mienie funkcjonariusza. Jak wynika z informacji przekazanych przez Mariusza Cichomskiego, dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, resort nie rekomenduje podejmowania w tym zakresie inicjatywy ustawodawczej i sam też nie planuje przedstawiać propozycji zmian w obecnie obowiązujących przepisach.

Jak tłumaczył dziś dyrektor Cichomski, rozwiązania dotyczące odszkodowania jakie funkcjonują w policji, odpowiadają “co do istoty rozwiązaniom przyjętym w Kodeksie Pracy”. Cichomski mówił też, że wcześniejsze rozwiązania w tym zakresie były bardzo rzadko stosowane. Jako przykład przytoczył dane z lat 2009-2011, gdzie – jak mówił – w Straży Granicznej w ogóle nie wystąpiły przypadki poszerzonego odszkodowania, a w Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku był jeden taki przypadek. Jak przyznał nieco więcej przypadków było w Policji, jednak jego zdaniem biorąc pod uwagę wielkość formacji i liczbę interwencji, wartość można uznać za znikomą.

W związku z tym nie rekomendujemy na obecnym etapie podejmowania inicjatywy ustawodawczej, sami w tym zakresie też nie planujemy działań.

Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Przypomnijmy, w złożonej do Sejmu petycji, Zarząd Główny NSZZ Policjantów domagał się zmian w przepisach tak, by funkcjonariuszom, których sprzęt prywatny został zniszczony lub utracony w trakcie pełnienia służby, przysługiwało odszkodowanie. “W czasie pełnienia służby dochodzi do utraty, zniszczenia czy uszkodzenia mienia osobistego policjantów w postaci chociażby okularów, zegarków, telefonów czy odzieży” – pisali związkowcy. Jak podkreślali nie są to też wcale sytuacje rzadkie.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-nie-chce-zmian-w-przepisach-o-odszkodowaniu-za-uszkodzone-w-czasie-sluzby-mienie-prywatne?

Foto: Policja