Aktualności Zarządu Oddziałowego

Mamy smutną informację o śmierci i pogrzebie śp. mjr rez. SG Zbigniewa Chowańca Przewodniczącego KKW NSZZ FSG I kadencji w okresie 29.06.1991 -17.06.1994 r.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 marca 2021 roku w wieku 68 lat zmarł śp. mjr rez. SG Zbigniew Chowaniec.

Śp. mjr rez. SG Zbigniew Chowaniec był Przewodniczącym KKW Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej I kadencji w okresie 29.06.1991 -17.06.1994 r.

ZO NSZZ FSG przy NwOSG, Rodzinie i Bliskim składa wyrazy szczerego współczucia.

navigate_before
navigate_next