Aktualności Zarządu Oddziałowego

Likwidacja szkół chorążych i przywrócenie dodatku służbowego w ochronie granicy państwowej

Ekipa rządząca PO i PSL, a w szczególności kolejni ministrowie Spraw Wewnętrznych wraz z podległymi przedstawicielami strony służbowej Komendy Głównej Straży Granicznej ignorowali związki zawodowe w zakresie zaprzestania grabieży praw nabytych funkcjonariuszy.

Trzy Zarządy Oddziałowe NSZZ FSG (Podlaski, Nadwiślański, Morski) po raz kolejny zwróciły się o usunięcie niekorzystnych zapisów prawnych w Straży Granicznej

Ww zarządy oddziałowe zwróciły się do Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych Jarosława Zielińskiego o zajęcie stanowiska i pomoc w poniższych zagadnieniach:

1. Przywrócenie dodatku służbowego z tytułu pełnienia służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Wprowadzone za rządów Platformy Obywatelskiej rozwiązania mnożników procentowych są zbyt mało czytelne dla przeciętnego funkcjonariusza SG.

2. Likwidacja kursów chorążych i

 

przejście na drogę mianowania. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już od kilkunastu lat w Policji.

3. Przeprowadzenie audytu, którego celem będzie zbadanie zasadności powstania centralnego magazynu mundurowego, a także trybu wprowadzenia dodatkowego umundurowania służbowego ( specjalistycznego dla funkcjonariuszy administracji)
4. Przeprowadzenie analizy sprawności wprowadzonej ustawy L-4  


Pismo z zagadnieniami wpłynęło do Biura Poselskiego Jarosława Zielińskiego w Białymstoku 06.10.2015 roku.
 

Zespół ds. wyjaśnień i analiz obecnej sytuacji (ZdWiAOS)
ZO NSZZ FSG przy MOSG, PoOSG, NwOSG