Aktualności Z prasy i mediów

Kontrterrorystyczne świadczenie dla większej grupy strażników granicznych

Szef Straży Granicznej decyzją z początku września rozszerzył grupę funkcjonariuszy tej formacji, do której trafi już oficjalnie dodatek kontrterrorystyczny, wprowadzony zarówno do SG jak i policji jeszcze na początku 2021 roku.

Komendant główny Straży Granicznej zmienił decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Zmiany wprowadzono również w decyzji w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej. Modyfikacje związane są z wprowadzeniem, na początku 2021 roku, dodatków kontrterrorystycznych w tej formacji (a także w policji).

W przypadku pierwszego dokumentu, limit wydatków zwiększono o kwotę wynikającą z iloczynu liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia instruktora minerstwa-pirotechniki i wykonujących czynności z tego zakresu oraz kwoty 400 zł. Natomiast w drugiej decyzji, o której wspomniano wcześniej, dodano informację, że limit wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe zwiększa się o kwotę wynikającą z iloczynu:

  1. liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia instruktora minerstwa-pirotechniki i wykonujących czynności z tego zakresu i kwoty 400 zł;
  2. liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych, pełniących służbę w grupie lub zespole interwencji specjalnych w lotniczych przejściach granicznych lub w placówkach z dodatkowymi lotniczymi przejściami granicznymi i kwoty 400 zł.

Zaznacza się również, że w przypadku posiadania przez funkcjonariusza jednocześnie uprawnień instruktora i do prowadzenia samodzielnych działań limit nalicza się z tytułu posiadania tylko jednego uprawnienia.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/kontrterrorystyczne-swiadczenie-dla-wiekszej-grupy-straznikow-granicznych?

Foto: SG