Aktualności Z prasy i mediów

Kontrola kontroli w Straży Granicznej?


Kto i kogo kontrolował będzie w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej? Szef resortu MSWiA zmienił bowiem zarządzenie w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, wprowadzając Samodzielną Sekcję Kontroli. Jak widać, ministerstwo doszło do wniosku, że formacja potrzebuje oddzielnej komórki zajmującej się kontrolą kontrolujących. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił zarządzenie w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Chodzi mianowicie o wprowadzenie nowej komórki organizacyjnej, która zajmować się będzie m.in. przeprowadzaniem kontroli działalności komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Zarządzenie, powołujące Samodzielną Sekcję Kontroli, weszło w życie 1 lutego 2020 roku. Oprócz wspomnianej kontroli działalności komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zajmie się ona m.in. monitorowaniem i analizowaniem sposobu wykonania zaleceń wykorzystania wniosków pokontrolnych. Sekcja ma również informować Komendanta BSW o ujawnionych nieprawidłowościach, prowadzić rejestr kontroli przeprowadzonych w komórkach organizacyjnych czy analizować funkcjonowanie rozwiązań organizacyjnych, form i metod kierowania oraz sprawowania nadzoru w BSW.

Na czele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej stoi od stycznia 2018 roku płk SG Adam Wanarski. Akt powołania wręczał mu jeszcze Jarosław Zieliński, były już sekretarz stanu w MSWiA.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24

Foto: SG