Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Lesznowola

Konkurs dla Dzieci ,,Polskie Drogi do Niepodległości’’ w PSG Lesznowola rozstrzygnięty

W dniu 05 grudnia br. na terenie PSG w Lesznowoli odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowany przez ZT NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli.  

Na wstępie Przewodniczącym ZT NSZZ FSG przy PSG Lesznowola wraz z Przewodniczącym ZO NSZZ FSG kol. Robertem Lisem przywitał wszystkich zebranych w szczególności dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z Placówki Straży Granicznej w  Lesznowoli. Podczas uroczystości podkreślono, iż droga do niepodległości wymagała ofiar i poświęcenia Polaków, którzy w licznych zrywach niepodległościowych próbowali wywalczyć suwerenność, dodając przy tym, że Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata.  

Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG kol. Robert Lis wraz z Przewodniczącym ZT NSZZ FSG przy PSG Lesznowola kol. Dominikiem Skorupskim, jednogłośnie podkreślili fakt, iż Związki Zawodowe Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NwOSG są gwarantem tego, że pamięć i postawy patriotyczne będą dalej kultywowane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w myśli słów marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił, że: Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości’’ 

Uroczystość została wzbogacona o część artystyczną na zasadach konkursu plastycznego o tematyce ,,Polskie Drogi do Niepodległości’’. Patronat nad konkursem objął Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG kol. Robert Lis. Organizatorem konkursu był ZT NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli. Celem Konkursu było: kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie uroczystego obchodzenia Święta Odzyskania Niepodległości, oraz przybliżenie uczestnikom piękna ziemi ojczystej oraz bogactwa historycznego. 

W konkursie oceniono 18 prac, z których:

I miejsce przyznano -Kasia Berlak (8 lat)
II miejsce przyznano-Wiktoria Pachucka(16 lat)
III miejsce przyznano -Pola Szczęśnik ( 7lat)
IV miejsce przyznano -Dominik Wieczorek ( 10lat)
V miejsce przyznano -Maja Dyć (11 lat)
navigate_before
navigate_next

Fundatorem nagród był ZO NSZZ FSG przy NwOSG. 

W przyszłości wszystkie prace zostaną przekazane Kombatantom biorącym udział w Powstaniu Warszawskim.

Jednocześnie w tym dniu odbył się ,,dzień otwarty” dla dzieci funkcjonariuszy oraz pracowników, które mogły obejrzeć pojazdy SG oraz dostępny sprzęt służbowy.  Ustawowe zadania dzieciom przedstawił kol. Adam Pachucki. 

Udział w dzisiejszej uroczystości był nie tylko chwilą refleksji i zadumy nad przyszłością naszej ojczyzny ale przede wszystkim Hołdem dla wszystkich Polaków którzy w jej obronie przelali krew.  

Pozostałe prace:

navigate_before
navigate_next

 

Galeria:

navigate_before
navigate_next

Tekst: Dominik Skorupski

Foto: Krystian Chorbiński