Aktualności Zarządu Oddziałowego Z działalności ZG NSZZ FSG Z prasy i mediów

Komunikat z posiedzenia online Zarządu Główego NSZZ FSG

140 tys. na pokrycie kosztów obchodów 30-lecia Straży Granicznej i NSZZ FSG w tym 80 tys. na samą organizację obchodów 30-lecia NSZZ FSG, a na pomoc prawną dla członka związku tylko 1 tys. 

W dniu 13 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie online Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Z ramienia ZO NSZZ FSG przy NwOSG w posiedzeniu uczestniczyła kol. Katarzyna Nowosielska

Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący ZG NSZZ FSG przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności dotyczące min. 

– wprowadzenia dodatku kontrterrorystycznego dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań oraz dodatków dla funkcjonariuszy pełniących służbę w grupie lub zespołach interwencji specjalnych w lotniczych przejściach granicznych, posiadających uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych.

Ponadto poinformował o spotkaniu z Zastępcą Komendanta KGSG Panią gen. bryg. SG W. Gorzkowską, które ma dotyczyć spraw związanych z prawidłowym naliczaniem służb na świeżym powietrzu a także o planowanych na dzień 14 maja 2021 roku Centralnych Obchodów Straży Granicznej.

Następnie skarbnik ZG Dariusz Rubach przedstawił sprawozdanie budżetowe oraz preliminarz budżetowy na bieżący rok. Wśród wielu podanych cyfr i wydatków, które jak zapowiedział Przewodniczący będą podane do wiadomości publicznej ( całe spotkanie było nagrywane – zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego) na uwagę zasługuje przeznaczenie aż 140 tys. na pokrycie kosztów obchodów 30-lecia Straży Granicznej i NSZZ FSG w tym 80 tys. na samą organizację obchodów 30-lecia NSZZ FSG. Czy to nie za dużo?

Następnie Przewodniczący odniósł się do kwestii zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów do dnia 15 lutego br. w sprawie głosowania nad Statutem oraz organizacji następnego posiedzenia online w terminie do końca stycznia br. w celu głosowania nad formą głosowania nad statutem.

Z informacji przekazanych na posiedzeniu strona rządowa zastanawia się nad wprowadzeniem w Ustawie związaną z pandemią  zapisu dotyczącego wydłużenia kadencji do 180 lub 90 dni . W związku z powyższym zabrałam głos w sprawie odłożenia głosowania w sprawie zmiany Statutu do tego czasu, niestety kol. Kolasa poinformował mnie że sprawy związane ze statutem nabrały tempa a poza tym wszyscy uczestniczący w posiedzeniu są za zmianami. Zasadnym jest jednak pytanie czy w okresie pandemii zebranie wszystkich delegatów, ich zakwaterowanie, pobyt, przyjazd jest potrzebne i dlaczego jest  tak ważne aby narażać zdrowie delegatów ? ( po pierwsze koszty, nie wiadomo jaka forma głosowania oraz zagrożenie COVID-19 – czy ze Statutem nie można poczekać?).

Następnie głosowano nad uchwałą dotyczącą przedłużenia ubezpieczenia funkcjonariuszy oraz nad uchwałą dotyczącą przyznania funkcjonariuszowi pomocy finansowej z Funduszu Prawnego. 

Niestety przyznano kwotę tylko 1 tysiąca zł ( za tą uchwałą byłam przeciwna, jedna osoba wstrzymała się, 17 osób było na tak).

Ponadto ustalono nową datę związaną z obchodami 30-lecia Zw. Zawodowych: 14 – 16 czerwiec br. Uroczystości odbędą się w Zakopanem z udziałem Orkiestry SG.

Poruszono również sprawy bieżące dotyczące: służb na świeżym powietrzu, służb 24 – godzinnych, oddelegowań funkcjonariuszy na stanowiska cywilne.

Przedstawiciele firmy WDB S.A. podziękowali za współpracę, omówili wdrażanie nowego produktu ubezpieczeniowego, sprawozdania ze sponsoringu a także zapowiedzieli spotkania w każdym zarządzie w bieżącym roku.

Na koniec podzieliłam się informacją dotyczącą udziału Przewodniczącego ZO przy NwOSG kol. Roberta Lisa w nagraniu stacji TVN 24 dotyczącej Zakątka Weteranów oraz losów psów służbowych. Zarząd ma zastanowić się nad wsparciem finansowym lub rzeczowym stowarzyszenia.

Katarzyna Nowosielska ZO NSZZ FSG przy NwOSG