Z prasy i mediów

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 5 września 2018 r.

Publikujemy Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 5 września 2018 r.

 

Warszawa,  5 września 2018 r.

F-13/K/2018

KOMUNIKAT

KOMITETU PROTESTACYJNEGO 
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH

W związku z dalszym brakiem porozumienia pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a MSWiA, Komitet Protestacyjny FZZSM podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 2 października w Warszawie wspólnej manifestacji służb mundurowych.
O szczegółach poinformujemy na briefingu prasowym w dniu 12 września br., który odbędzie się o godzinie 9:00 w Centrum Prasowym Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
W trakcie briefingu przedstawiciele Związków Zawodowych przekażą również informacje o działaniach podjętych w ramach akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji.

w imieniu Komitetu Protestacyjnego Federacji ZZSM

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych

/-/ Rafał JANKOWSKI

Komunikat:

Źródło: http://nszzp.pl/komunikaty/komunikat-komitetu-protestacyjnego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-5-wrzesnia-2018-r/