Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

Komunikat! Compensa TU na Życie S.A. obejmuje ochroną swoich klientów również w przypadku epidemii lub pandemii

Szanowni Państwo

W odniesieniu do wyjątkowej sytuacji, w jakiej przyszło nam funkcjonować w kontekście choroby COVID-19 (wirus SARS-CoV-2), informujemy, że w zakresie umów grupowego ubezpieczenia na życie zawartych w ramach produktu Bezpieczna Grupa świadczymy ochronę ubezpieczeniową z tytułu pobytu Osoby Ubezpieczonej w szpitalu, zgonu Osoby Ubezpieczonej oraz zgonu Osób Współubezpieczonych, zgodnie z obowiązującymi warunkami zawartych umów. 

Jednocześnie zapewniamy, że nawet w tych trudnych okolicznościach, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z najwyższą starannością realizuje obsługę Państwa umów ubezpieczenia, zarówno w zakresie wypłaty świadczeń, jak i bieżącej obsługi administracyjnej

Ze względu na Państwa wygodę i bezpieczeństwo, zachęcamy do kontaktu za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, w szczególności w zakresie wypłaty świadczeń. Poniżej link do formularza zgłoszenia roszczenia: zgloszenie_zycie.compensa.pl 

navigate_before
navigate_next

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

 

Tel.: +48 22 867 66 67, +48 22 501 61 00 

Tel.: +48 22 867 66 67, +48 22 501 61 00

Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa