Aktualności Z prasy i mediów

Komendant główny SG wstrzymuje strzelania sprawdzające

Komenda Główna Straży Granicznej zmieniła zdanie w sprawie wstrzymania strzelań sprawdzających. Jak podkreślił szef formacji gen. dyw. Tomasz Praga, decyzję podjęto w związku z wysokim wskaźnikiem zachowań na Covid-19 w Polsce. Parę dni wcześniej, na początku października, podobna decyzja zapadła w sprawie testów sprawności fizycznej. 

Jak informują związkowcy z Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, wpłynęły do nich odpowiedzi komendanta głównego formacji w sprawie wstrzymania egzaminów z wychowania fizycznego i wyszkolenia strzeleckiego oraz wstrzymania wszelkich komisji (BHP i inwentaryzacyjnych). Jak wiadomo, szef SG gen. dyw. SG Tomasz Praga poszedł na początku października w ślady m.in. szefostwa policji i polecił wstrzymanie realizacji prowadzonych od września br. testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy SG. Decyzja związana była z wysokimi wskaźnikami zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W przypadku testów strzeleckich komendant apelował jedynie o zwrócenie szczególnej uwagi na m.in. stosowanie odpowiedniego dystansu podczas treningów czy samych egzaminów. Okazuje się, że szefostwo formacji szybko zmieniło zdanie.

W związku z wysokim wskaźnikiem zakażeń w Polsce parę dni później, 16 października br., zapadła decyzja o wstrzymaniu realizacji strzelań sprawdzających. “(…) kierując się w obecnej sytuacji, potrzebą podejmowania kolejnych działań mających na celu minimalizowanie potencjalnych możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, polecam wstrzymanie realizacji strzelań sprawdzających” – pisał gen. dyw. SG Tomasz Praga m.in. do komendantów poszczególnych oddziałów w połowie miesiąca.

Co więcej, szef formacji prosił również o ograniczenie realizacji przedsięwzięć organizowanych w ramach doskonalenia lokalnego do niezbędnego minimum, jak np. strzelań treningowych. Podkreśla także, że jeśli zajdzie konieczność ich realizacji, to należy zwrócić szczególną uwagę na “przestrzeganie dotychczas wypracowanych procedur oraz stosowanie się do zaleceń odnoszących się do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego”.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/komendant-glowny-sg-wstrzymuje-strzelania-sprawdzajace?

Foto: SG