Aktualności

Kolejna wersja zmian rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ FSG otrzymała do zaopiniowania kolejną wersję projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia  funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 25 marca 2014 roku

NSZZ FSG przypomina, że inicjatorem pierwszej wersji projektu była Komenda Główna Straży Granicznej.

Zawiłość, niejasność, niespójność i kilka innych czynników spowodowały że projektowi przyjrzały się uważnie najważniejsze instytucje w kraju.

Uwagi do wcześniejszego projektu opracowanego przez Komendę Główną SG zostały wniesione przez:
Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Centralne Biuro Antykorupcyjne.  Uwagi w/w instytucji można zweryfikować na stronie BIP MSW

W ocenie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia przy tak dużej ilości zmian i poprawek do obecnie obowiązującego aktu prawnego, powinien być napisany od nowa.

Poniżej projekt rozporządzenia w wersji z dnia 25 marca 2014 roku do pobrania

 

Projekt do pobrania w PDF